משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
38,758:Lines
4,051:Lines (Bonus)
42,809:Lines (Total)
15,637:Total Points
Mishnayos Totals
2:מסכתות משניות
91:פרקים משניות
1,072:משניות
Tanya Totals
23:פרקים תניא
3,374:Lines
621:Lines (Bonus)
3,995:Lines (Total)
Students Participating
149:Anything
44:למדו פרקים
2:למדו מסכתות
Topics Learnt
303:Anything
27:פרקים
1:מסכתותThis page was last updated on: Thursday, ט"ז אב ה'תשפ - August 6, 2020 (2:58am)