משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
41,689:Lines
7,825:Lines (Bonus)
49,514:Lines (Total)
23,290:Total Points
Mishnayos Totals
6:מסכתות משניות
110:פרקים משניות
1,231:משניות
Tanya Totals
25:פרקים תניא
3,851:Lines
1,155:Lines (Bonus)
5,006:Lines (Total)
Students Participating
164:Anything
31:למדו פרקים
3:למדו מסכתות
Topics Learnt
313:Anything
39:פרקים
4:מסכתותThis page was last updated on: Friday, ו' אלול ה'תשעח - August 17, 2018 (5:13pm)