משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
29,684:Lines
5,714:Lines (Bonus)
35,398:Lines (Total)
16,908:Total Points
Mishnayos Totals
3:מסכתות משניות
95:פרקים משניות
1,137:משניות
Tanya Totals
24:פרקים תניא
2,227:Lines
647:Lines (Bonus)
2,874:Lines (Total)
Students Participating
187:Anything
44:למדו פרקים
3:למדו מסכתות
Topics Learnt
306:Anything
23:פרקים
1:מסכתותThis page was last updated on: Friday, י"ד אב ה'תשפא - July 23, 2021 (6:31pm)