משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
44,169:Lines
7,431:Lines (Bonus)
51,600:Lines (Total)
24,701:Total Points
Mishnayos Totals
5:מסכתות משניות
132:פרקים משניות
1,576:משניות
Tanya Totals
37:פרקים תניא
3,552:Lines
898:Lines (Bonus)
4,450:Lines (Total)
Students Participating
203:Anything
57:למדו פרקים
5:למדו מסכתות
Topics Learnt
321:Anything
29:פרקים
2:מסכתותThis page was last updated on: Friday, כ"א אב ה'תשפא - July 30, 2021 (6:23pm)