משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Altein, אשר
*Altein, מנחם מענדל
 Andrusier, מרדכי
 Arnold, נתן
 Baron, Yossi
 Bergavoy, Zevi
*Biston, דוב
*Biston, יהודה
*Biston, משה
 Biton, מנחם מענדל
 Boaz, Ari
 Brashevitzky, שמואל
*Cagan, מנחם
*Cattan, זאב
 Chanowitz, אלטער
*Chanowitz, מענדל
*Chazanow, מענדל
 Dworcan, ישרא-ל
 Eidelman, משה
 Eizicovics, שלום
*Estrin, לוי
 Feigelstock, מענדל
*Fellig, Maor
*Fitzig, יוסף
 Gansburg, Shmuly
 Gansburg, ישרא-ל
*Geisinsky, שניאור זלמן
 Glassman, זאב
 Goldblatt, Srolik
*Greenbaum, Gavi
*Gutnick, Shmully
 Harlig, לוי
 Hess, Benny
 Hurwitz, דוד
 Kaplan, מענדל
 Kaplan, שניאור זלמן
 Karp, שמואל
*Kleinman, Yossi
 Konikov, גבריטל נח
 Konikov, לוי יצחק
*Korf, יהושע
*Kranz, ניסן
*Leibowitz, דניא-ל
 Lelinger, Shmulie
 Levy, ישרא-ל
 Levy, מענדל
*Lipskar, יהודה
*Lipskier, Eli
 Lipskier, מנחם מענדל
 Marlow, זלמן
 Marrus, Dovi
 Marrus, מענדל
 Meer, Mati
 Mochkin, דניא-ל
*Mogilevsky, מענדל
 New, JJ
 Piekarski, Shua
 Pinhas, לוי
 Rubashkin, Shimmy
 Schatzman, Ari
 Schurder, לוי
 Schylander, אליהו נועם
 Segal, יוסף
 Shaulson, יונה
 Shor, שלום בער
 Smith, יוסף
*Sossonko, אשר
 Sperlin, יהודה לייב
 Steinberg, שלום בער
 Swissa, דוד
 Swissa, לוי יצחק
 Tamari, Mendy
 Tauber, Gabi
 Tevardovitz, צבי
 Thaler, מענדל
*Tiefenbrun, Folli
 Torenheim, אברהם צבי
 Uryash, Benny
 Weiss, זעליג
 Wolf, מאיר
*Wolf, (מענדל (בן ר' אליעזר
 Zuckerman, Binyamin


123456789101112 
      Aflalo, Amichai
           Brody, 'חיים ארי
    Brownstein, זאב
        Ciment, משה
         Gaerman, Tzviki
Gold, דוב
    Gutnick, חיים
    Kahan, שלום בער
         Labkowski, יהושע
          Laine, שלמה
         Meyer, מנחם מענדל
       Mogilevsky, Nossin
  Polichenco, Elimelech
   Rubenfeld, יעקב משה
         Rudd, Rafi
           Shomer, יעקב
        Touger, משה
        Tweg, מנחם
           Weiss, JJ
        Weiss, חיים
         Wolff, מענדל
           Zajac, יעקב
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, כ"א אב ה'תשפא - July 30, 2021 (6:23pm)