משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Amitay, יעקב
 Andrusier, ישרא-ל
 Banayan, משה
*Barash, יוסף
 Barashi, Yossi
 Ben-Ishay, משה
 Bortunk, מרדכי
 Boymalgreen, נועם
*Brody, Shmuly
 Broner, יצחק
 Cheruty, לוי
 Chudaitov, דוד
 Ciment, לוי
*Cohen, Chaim
 Cohen, Shimshi
 Diamont, מענדל
*Fellig, Dovi
 Fishman, Yossi
 Frydman, דוד
 Gansburg, יוסף יצחק
*Gansburg, מאיר
*Gitner, דוד
 Goodman, מענדל
*Goranson, יוסף מנחם
 Granat, Schnuer
 Granat, לוי
*Halberstam, שמואל
 Hecht, Nachmi
 Holzkenner, Mendy
*Kasowitz, ישרא-ל מאיר
 Katz, מרדכי
 Kievman, יהודה דוד
*Kievman, מענדל
*Kleinman, פישל
 Kleinman, שמואל
 Laber, Arik
*Labkowsky, שמואל
 Lelinger, דוב
*Lelinger, יהודה
 Lieder, Avi
 Lipskier, Isaac
 Magalnic, Shua
 Marrus, מענדל
 Mendelson, Ahrele
*Minkowitz, Shaya
*Minkowitz, יואל
*Minkowitz, ישרא-ל
 Mizrachi, Shmuly
 Moryosef, מנחם
 Orimland, דוד
*Rabin, Nachum Eliyahu
*Raskin, Ari
*Raskin, מנחם
 Rodal, זלמן
*Rodal, יעקב מיכא-ל
*Rosenberg, מענדל
 Rosenberg, משה
*Rosenfeld, Shmuly
 Rosenfeld, אייזיק
 Rotenberg, שמואל דוד
*Roth, מענדל
 Scheiner, Doniel Yisroel
 Schvetz, יהושע
 Schvetz, מנחם מענדל
 Sheinberger, מנחם
 Solomon, יהודה מאיר
 Tennenhaus, דוד
*Thaler, אברהם
*Tzfatman, מנחם
 Weiss, זלמן
 Weiss, משה
*Wolf, צבי
 Wolff, Michel
 Yerushalmy, Mendy
*Young, Yossi


123456789101112 
        Ainsworth, Yossi (ben Shmuly)
       Amitay, מענדל
      Bernstein, ברוך
 Biston, משה
  Bloom, מנחם
      Chernobelskiy, דוד
Cohen, Yudi
         Dornbusch, Isaac Mendel
       Efraimov, Uriya
          Ginsburg, אהרון
         Goldblatt, Srolik
  Goldblatt, יעקב
Gutnick, דוד
         Halberstam, Ari
Hertzal, לוי
         Kamhin, Mendy
        Korf, יוסף
         Korik, Mendy
        Moldavsky, יעקב
         Nakash, יעקב
          Plotkin, מענדל
         Rubin, משה
Waks, ישרא-ל
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, י"ב אב ה'תשעז - August 4, 2017 (7:38pm)