משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Abend, חיים
 Akhavan, יוסף
*Andrusier, (ישרא-ל (בן ר' שמעון
*Antian, Rami
*Banayan, משה
 Belinow, זלמן
*Ben-Ishay, משה
*Biston, משה
*Cattan, זאב
*Chudaitov, דוד
*Clapman, ישרא-ל
*Cohen, Yossi
 Cohen, חיים
 Diamont, מענדל
*Doch, Srolik
 Elkaim, אליהו
*Fradkin, אהרון
*Gordon, שלום
 Gorelik, יצחק
 Hecht, Nachmi
 Hess, Yossie
*Holtzberg, שלום
*Holzkenner, Mendy
 Kamhin, דובי
*Kasowitz, ישרא-ל מאיר
*Katz, מרדכי
 Kleinman, שמואל
*Korf, מענדל
*Kranz, Nissan
*Labkowski, שמואל
*Lebovics, שמואל
*Levin, מנחם מענדל
 Levine, נועם
*Levy, יהודה
 Lieder, Avi
 Lipskar, Eli
 Lipskier, (מענדל (בן ר' ח"ב
*Lipskier, נתן
 Magalnic, Shua
*Mendelson, Ahrele
*Minkowitz, יואל
 Mochkin, חיים
 Orimland, דוד
*Pewzner, Berel
*Portnoy, יעקב
 Raichik, שמואל דוד
*Rosenberg, מענדל
*Rosenberg, משה
*Rosenfeld, Shmuly
*Rosenfeld, יוסף
*Roth, Shmully
*Rubashkin, Rafi
*Rubinstein, שלמה
*Scheiner, דניא-ל
 Schvetz, מנחם מענדל
*Sheinberger, מנחם
*Sollish, שלום
*Sossonko, שלום
*Spalter, מאיר
*Spivak, Schnuer Zalman
*Thaler, אברהם
*Thaler, מענדל
*Unsdorfer, Lipa
*Waks, ישרא-ל
*Weiss, זלמן
*Wertheimer, שמעון
*Wolf, מענדל
*Wolf, צבי
 Yemini, דובער
*Zaklos, יצחק


123456789101112 
Ainsworth, Yossi
         Akhavan, אברהם
      Baron, חיים
    Baron, אהרון
        Chernobelskiy, דוד
Cohen, Yudi
  Edelman, סענדר
           Eizicovics, שלום
     Fridlender, יהודה
          Ginsburg, אהרון
Goldberger, Leiv
       Goldblatt, יעקב
          Gopin, דוד
           Gotkin, צבי
       Gratsiani, דובער
        Helinski, שמואל
   Kagan, Ephraim
Korf, Shea
   Korik, Mendy
Lipkind, 'ארי
        Lipskar, יהודה
         Lipskier, יעקב
         Minkowitz, Shaya
          Minkowitz, נפתלי
        Moldavsky, יעקב
         Morris, מענדל
      Moryosef, מנחם מענדל
  Pinhas, לוי
         Reich, יהושע
          Reichman, מאיר
        Schurder, מענדל
         Schwartz, Shmully
    Solomon, מאיר
         Teitelbaum, דניא-ל
  Uryash, בנימין
Weiss, משה
          Wuensch, זלמן
        Zavdi, אברהם
         Zucker, לייזר
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, ו' אלול ה'תשעח - August 17, 2018 (5:13pm)