משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Abramov, מנחם
*Baras, לוי
 Baron, יוסף
*Berkowitz, Sholom Yehoshua
*Biston, דוב
 Biston, יהודה
*Biston, משה
 Blachman, Yisroel Avrohom
*Blumenfeld, מאיר
*Boaz, Aaron Baruch
*Bortunk, Dovi
 Bronstein, שלום דובער
 Brook, יצחק מאיר
 Cagen, פנחס
 Camhi, יעקב
*Cattan, זאב
*Chanowitz, מענדל
*Estrin, Moshe Levi Yitzchok
 Ginter, משה
 Gitner, יוסף יצחק
 Glazer, Netanel Yehoshua
 Goldblatt, יעקב
*Goldstein, זלמן
 Greisman, Binyomin
*Gutnick, חיים
 Hilel, Chaim Yehuda
 Karp, Shmuel Yaakov
 Kessler, מנחם מענדל
*Kleinman, שמואל
 Korf, Yehoshua
 Korf, ישרא-ל
 Kozlovsky, שמעון
*Kranz, ניסן
*Krinsky, Zev Meir
 Krinsky, יונה
*Lebovics, שמואל
 Leibowitz, Doniel Nachum Yitzch
*Lipskar, יהודה
*Lipskier, מענדל
 Lozenik, Binyomin Zvi
 Marlow, זלמן
*Marrus, Moshe Dovid
 Marrus, מענדל
*Mintz, Isaac Gershon
*Mintz, שמחה
 Mochkin, דניא-ל
 Pewsner, דובער
*Raichik, שמואל דוד
 Rosenberg, דוד
 Rosenberg, משה
 Rosenfeld, זלמן
 Rubashkin, שמעון
 Schapiro, ליפא
 Silber, Binyamin Shmuel
 Smith, יוסף
 Sollish, שלום
*Sossonko, שלום
*Tennenhaus, Yisroel Aryeh Leib
 Tevardovitz, צבי
 Thaler, Eli
 Thaler, מענדל
*Touger, מענדל
 Touger, משה
 Weiss, זעליג
*Wolf, מענדל
*Wolf, צבי
 Zacks, Moshe Mordechai
*Zacks, שמעון
 Zuckerman, Binyamin


123456789101112 
        Aflalo, אמיחי
          Altein, אשר
         Antian, Dovi
Belles, שמואל פסח
Biton, מנחם מענדל
    Blachman, מנחם
         Cheruty, לוי
         Dechter, Dovber
         Dechter, משה
         Gold, Dov Moshe
      Kagan, מאיר
Kornfeld, SZ
         Lipskier, Yaakov
         Richardson, מרדכי
Schurder, לוי
   Schurder, מענדל
        Shapiro, Ari
      Sollish, Chaim Yeshaya
       Sossonko, אשר
Storfer, גבריא-ל נח
 Wolf, מאיר
     Zucker, אליעזר
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, ט"ז אב ה'תשפ - August 6, 2020 (2:58am)