משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Altein, מנחם מענדל
 Andrusier, מרדכי
 Baron, Yossi
 Biston, דוב
 Biston, יהודה
 Biston, משה
 Biton, מנחם מענדל
 Boaz, Ari
 Brashevitzky, שמואל
 Cagan, מנחם
 Cattan, זאב
 Chanowitz, אלטער
 Chanowitz, מענדל
 Chazanow, מענדל
 Estrin, לוי
 Feigelstock, מענדל
 Fellig, Maor
 Fitzig, יוסף
 Gansburg, Shmuly
 Gansburg, ישרא-ל
 Geisinsky, שניאור זלמן
 Glassman, זאב
 Greenbaum, Gavi
 Gutnick, Shmully
 Harlig, לוי
 Hurwitz, דוד
 Kaplan, מענדל
 Karp, שמואל
 Kleinman, Yossi
 Konikov, גבריטל נח
 Korf, יהושע
 Kranz, ניסן
 Leibowitz, דניא-ל
 Lelinger, Shmulie
 Lipskar, יהודה
 Lipskier, Eli
 Lipskier, מנחם מענדל
 Marlow, זלמן
 Marrus, Dovi
 Meer, Mati
 Mochkin, דניא-ל
 Mogilevsky, מענדל
 Schurder, לוי
 Shor, שלום בער
 Sossonko, אשר
 Swissa, דוד
 Swissa, לוי יצחק
 Tamari, Mendy
 Tauber, Gabi
 Tevardovitz, צבי
 Thaler, מענדל
 Tiefenbrun, Folli
 Torenheim, אברהם צבי
 Weiss, זעליג
 Wolf, (מענדל (בן ר' אליעזר
 Zuckerman, Binyamin


123456789101112 
      Aflalo, Amichai
           Brody, 'חיים ארי
        Ciment, משה
         Gaerman, Tzviki
    Gold, דוב
    Kahan, שלום בער
         Labkowski, יהושע
          Laine, שלמה
         Meyer, מנחם מענדל
       Mogilevsky, Nossin
  Polichenco, Elimelech
   Rubenfeld, יעקב משה
         Rudd, Rafi
  Schatzman, Ari
        Smith, יוסף
        Touger, משה
        Tweg, מנחם
           Weiss, JJ
        Weiss, חיים
         Wolff, מענדל
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Friday, י"ד אב ה'תשפא - July 23, 2021 (6:31pm)