משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
2Banayan, משה
סוכה א-ב* 
2Barash, יוסף
ביצה א* 
סוכה א* 
1Belinow, זלמן
סוכה א*1.0
1Diamont, מענדל
שבת יג*1.0
7Goranson, יוסף מנחם
ברכות א*1.0
ברכות ב-ז* 
12Hecht, Nachmi
אבות א-ד*1.0
אבות ה* 
ברכות א-ב*1.0
ברכות ג-ז* 
1Holzkenner, Mendy
סוכה א*1.0
1Kleinman, שמואל
ברכות א*1.0
2Lebovics, שמואל
ברכות ו* 
ברכות ח* 
3Levin, מנחם מענדל
אבות א-ג* 
2Levy, יהודה
בכורות ט* 
ברכות ח* 
2Lipskar, Eli
סוכה א*1.0
שבת יג* 
2Mendelson, Ahrele
סוכה א-ב*1.0
2Pewzner, Berel
ברכות ו* 
ברכות ט* 
6Rosenfeld, Shmuly
ברכות א-ה*1.0
ברכות ח*1.0
2Rosenfeld, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
2Scheiner, דניא-ל
אבות א-ב* 
16Sheinberger, מנחם
אבות א* 
פאה א-ה* 
פאה ז*1.0
4Spalter, מאיר
סוכה א-ד*1.0
15Thaler, אברהם
אבות א-ג* 
שבת א-ד*1.0
שבת יב-יג*1.0
שבת טו*1.0
2Thaler, מענדל
ברכות ב*1.0
ברכות ו*1.0
1Wolf, צבי
סוכה א*1.0
Numerical Order
16Sheinberger, מנחם
אבות א* 
פאה א-ה* 
פאה ז*1.0
15Thaler, אברהם
אבות א-ג* 
שבת א-ד*1.0
שבת יב-יג*1.0
שבת טו*1.0
12Hecht, Nachmi
אבות א-ד*1.0
אבות ה* 
ברכות א-ב*1.0
ברכות ג-ז* 
7Goranson, יוסף מנחם
ברכות א*1.0
ברכות ב-ז* 
6Rosenfeld, Shmuly
ברכות א-ה*1.0
ברכות ח*1.0
4Spalter, מאיר
סוכה א-ד*1.0
3Levin, מנחם מענדל
אבות א-ג* 
2Banayan, משה
סוכה א-ב* 
2Barash, יוסף
ביצה א* 
סוכה א* 
2Lebovics, שמואל
ברכות ו* 
ברכות ח* 
2Levy, יהודה
בכורות ט* 
ברכות ח* 
2Lipskar, Eli
סוכה א*1.0
שבת יג* 
2Mendelson, Ahrele
סוכה א-ב*1.0
2Pewzner, Berel
ברכות ו* 
ברכות ט* 
2Rosenfeld, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
2Scheiner, דניא-ל
אבות א-ב* 
2Thaler, מענדל
ברכות ב*1.0
ברכות ו*1.0
1Belinow, זלמן
סוכה א*1.0
1Diamont, מענדל
שבת יג*1.0
1Holzkenner, Mendy
סוכה א*1.0
1Kleinman, שמואל
ברכות א*1.0
1Wolf, צבי
סוכה א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, ו' אלול ה'תשעח - August 17, 2018 (5:13pm)