משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
1Altein, אשר
אבות א* 
4Altein, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ח*1.0
שבת ג*1.0
שבת טז*1.0
1Arnold, נתן
סוכה א  
11Biton, מנחם מענדל
אבות א*1.0
אבות ג 1.0
אבות ה 1.0
ברכות ו*1.0
ברכות ז* 
ברכות ח*1.0
סוכה א-ב*1.0
תענית א*1.0
תענית ב* 
תענית ג*1.0
3Boaz, Ari
אבות א-ג*1.0
3Brashevitzky, שמואל
סוכה א-ג* 
1Brody, 'חיים ארי
אבות א* 
1Cagan, מנחם
אבות א*1.0
2Cattan, זאב
סוכה א* 
תענית א* 
1Chanowitz, אלטער
ברכות א* 
1Chanowitz, מענדל
ברכות א* 
2Cheruty, משה
אבות א-ב* 
3Dworcan, ישרא-ל
ברכות א*1.0
ברכות ב* 
סוכה ב* 
1Elkaim, שמואל
ברכות ח* 
1Estrin, לוי
אבות א* 
15Feigelstock, מענדל
אבות א-ב*1.0
ברכות א-ח*1.0
1Fradkin, דוד
אבות א* 
1Gansburg, Shmuly
ברכות ו*1.0
1Gold, דוב
סוכה ג*1.0
1Kahan, שלום בער
ברכות א* 
1Kaplan, מענדל
סוכה א  
2Kaplan, שניאור זלמן
ברכות ה*1.0
ברכות ח*1.0
1Kleinman, Yossi
אבות א 1.0
3Konikov, גבריטל נח
אבות א-ב* 
ברכות א* 
1Korf, יהושע
ברכות א* 
2Korf, ישרא-ל
ברכות א*1.0
סוכה ב*1.0
1Kranz, ניסן
ברכות א*1.0
2Lipskier, Eli
ברכות א-ב*1.0
2Marlow, זלמן
ברכות א-ב* 
6Mogilevsky, Nossin
ברכות א-ב* 
ברכות ג*1.0
ברכות ד* 
ברכות ח*1.0
ברכות ט* 
3Naparstek, מנשה
ברכות א-ב* 
סוכה א* 
1Polichenco, Elimelech
אבות א* 
10Rubashkin, Shimmy
ברכות א-ב*1.0
ברכות ד*1.0
ברכות ו*1.0
ברכות ח*1.0
3Smith, יוסף
סוכה א-ב*1.0
סוכה ג* 
4Sossonko, אשר
סוכה א-ב*1.0
סוכה ג-ד* 
1Steinberg, שלום בער
סוכה א* 
2Swissa, דוד
אבות א* 
סוכה ג*1.0
2Swissa, לוי יצחק
אבות א* 
סוכה א* 
2Tevardovitz, צבי
אבות א* 
סוכה ג*1.0
1Thaler, שניאור
ברכות ו*1.0
1Touger, משה
סוכה ג*1.0
2Wolf, מאיר
סוכה א*1.0
סוכה ב* 
1Wolf, (מענדל (בן ר' אליעזר
תענית א* 
4Wolff, מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ה* 
ברכות ו*1.0
Numerical Order
15Feigelstock, מענדל
אבות א-ב*1.0
ברכות א-ח*1.0
11Biton, מנחם מענדל
אבות א*1.0
אבות ג 1.0
אבות ה 1.0
ברכות ו*1.0
ברכות ז* 
ברכות ח*1.0
סוכה א-ב*1.0
תענית א*1.0
תענית ב* 
תענית ג*1.0
10Rubashkin, Shimmy
ברכות א-ב*1.0
ברכות ד*1.0
ברכות ו*1.0
ברכות ח*1.0
6Mogilevsky, Nossin
ברכות א-ב* 
ברכות ג*1.0
ברכות ד* 
ברכות ח*1.0
ברכות ט* 
4Altein, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ח*1.0
שבת ג*1.0
שבת טז*1.0
4Sossonko, אשר
סוכה א-ב*1.0
סוכה ג-ד* 
4Wolff, מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ה* 
ברכות ו*1.0
3Boaz, Ari
אבות א-ג*1.0
3Brashevitzky, שמואל
סוכה א-ג* 
3Dworcan, ישרא-ל
ברכות א*1.0
ברכות ב* 
סוכה ב* 
3Konikov, גבריטל נח
אבות א-ב* 
ברכות א* 
3Naparstek, מנשה
ברכות א-ב* 
סוכה א* 
3Smith, יוסף
סוכה א-ב*1.0
סוכה ג* 
2Cattan, זאב
סוכה א* 
תענית א* 
2Cheruty, משה
אבות א-ב* 
2Kaplan, שניאור זלמן
ברכות ה*1.0
ברכות ח*1.0
2Korf, ישרא-ל
ברכות א*1.0
סוכה ב*1.0
2Lipskier, Eli
ברכות א-ב*1.0
2Marlow, זלמן
ברכות א-ב* 
2Swissa, דוד
אבות א* 
סוכה ג*1.0
2Swissa, לוי יצחק
אבות א* 
סוכה א* 
2Tevardovitz, צבי
אבות א* 
סוכה ג*1.0
2Wolf, מאיר
סוכה א*1.0
סוכה ב* 
1Altein, אשר
אבות א* 
1Arnold, נתן
סוכה א  
1Brody, 'חיים ארי
אבות א* 
1Cagan, מנחם
אבות א*1.0
1Chanowitz, אלטער
ברכות א* 
1Chanowitz, מענדל
ברכות א* 
1Elkaim, שמואל
ברכות ח* 
1Estrin, לוי
אבות א* 
1Fradkin, דוד
אבות א* 
1Gansburg, Shmuly
ברכות ו*1.0
1Gold, דוב
סוכה ג*1.0
1Kahan, שלום בער
ברכות א* 
1Kaplan, מענדל
סוכה א  
1Kleinman, Yossi
אבות א 1.0
1Korf, יהושע
ברכות א* 
1Kranz, ניסן
ברכות א*1.0
1Polichenco, Elimelech
אבות א* 
1Steinberg, שלום בער
סוכה א* 
1Thaler, שניאור
ברכות ו*1.0
1Touger, משה
סוכה ג*1.0
1Wolf, (מענדל (בן ר' אליעזר
תענית א* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, כ"א אב ה'תשפא - July 30, 2021 (6:23pm)