משניות בעל פה

בס"ד

פרקים תניא


Alphabetical Listing
7Barash, יוסף
תניא א-ג*1.0
תניא ה-ח*1.0
1Baron, יוסף
תניא ג* 
2Berkowitz, Sholom Yehoshua
תניא א-ב* 
1Boaz, Aaron Baruch
תניא א*1.0
1Cattan, זאב
תניא לב* 
1Kleinman, שמואל
תניא א* 
2Korf, Yehoshua
תניא א* 
תניא ג*1.0
2Raichik, שמואל דוד
תניא א* 
תניא לב* 
1Rubashkin, שמעון
תניא ב*1.0
2Sossonko, שלום
תניא א*1.0
תניא לב* 
2Tevardovitz, צבי
תניא ב-ג* 
1Zavdi, אברהם
תניא א* 
Numerical Order
7Barash, יוסף
תניא א-ג*1.0
תניא ה-ח*1.0
2Berkowitz, Sholom Yehoshua
תניא א-ב* 
2Korf, Yehoshua
תניא א* 
תניא ג*1.0
2Raichik, שמואל דוד
תניא א* 
תניא לב* 
2Sossonko, שלום
תניא א*1.0
תניא לב* 
2Tevardovitz, צבי
תניא ב-ג* 
1Baron, יוסף
תניא ג* 
1Boaz, Aaron Baruch
תניא א*1.0
1Cattan, זאב
תניא לב* 
1Kleinman, שמואל
תניא א* 
1Rubashkin, שמעון
תניא ב*1.0
1Zavdi, אברהם
תניא א* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, ט"ז אב ה'תשפ - August 6, 2020 (2:58am)