משניות בעל פה

בס"ד

פרקים תניא


Alphabetical Listing
1Andrusier, (ישרא-ל (בן ר' שמעון
תניא א*1.0
4Barash, יוסף
תניא א-ד*1.0
1Cohen, חיים
תניא א*1.0
2Doch, Srolik
תניא א*1.0
תניא ב* 
1Gorelik, יצחק
תניא א*1.0
1Sollish, שלום
תניא א* 
5Sossonko, שלום
תניא א* 
תניא ג*1.0
תניא ד* 
תניא ה*1.0
תניא לב*1.0
1Spalter, מאיר
תניא א*1.0
6Weiss, זלמן
תניא א-ה*1.0
תניא לב*1.0
2Weiss, משה
תניא ג*1.0
תניא ה*1.0
1Wolf, מענדל
תניא א*1.0
Numerical Order
6Weiss, זלמן
תניא א-ה*1.0
תניא לב*1.0
5Sossonko, שלום
תניא א* 
תניא ג*1.0
תניא ד* 
תניא ה*1.0
תניא לב*1.0
4Barash, יוסף
תניא א-ד*1.0
2Doch, Srolik
תניא א*1.0
תניא ב* 
2Weiss, משה
תניא ג*1.0
תניא ה*1.0
1Andrusier, (ישרא-ל (בן ר' שמעון
תניא א*1.0
1Cohen, חיים
תניא א*1.0
1Gorelik, יצחק
תניא א*1.0
1Sollish, שלום
תניא א* 
1Spalter, מאיר
תניא א*1.0
1Wolf, מענדל
תניא א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, ו' אלול ה'תשעח - August 17, 2018 (5:13pm)