משניות בעל פה

בס"ד

פרקים תניא


Alphabetical Listing
1Andrusier, ישרא-ל
תניא א* 
3Barash, יוסף
תניא ב* 
תניא ג*1.0
תניא ד* 
2Dechter, אפרים
תניא ג-ד*1.0
3Doch, Yisroel Sa'adia
תניא א* 
תניא ב*1.0
תניא ג  
7Gansburg, יוסף יצחק
תניא א-ה*1.0
תניא ז*1.0
תניא לב*1.0
2Goodman, מענדל
תניא ג-ד* 
1Korf, מענדל
תניא א*1.0
6Rosenfeld, אייזיק
תניא א-ו*1.0
3Rubashkin, Rafi
תניא ב-ד*1.0
2Thaler, מענדל
תניא ב-ג* 
4Weiss, זלמן
תניא א-ב* 
תניא ג-ד*1.0
5Weiss, משה
תניא א-ה* 
4Weiss, שמואל
תניא א* 
תניא ב*1.0
תניא ד-ה*1.0
Numerical Order
7Gansburg, יוסף יצחק
תניא א-ה*1.0
תניא ז*1.0
תניא לב*1.0
6Rosenfeld, אייזיק
תניא א-ו*1.0
5Weiss, משה
תניא א-ה* 
4Weiss, שמואל
תניא א* 
תניא ב*1.0
תניא ד-ה*1.0
4Weiss, זלמן
תניא א-ב* 
תניא ג-ד*1.0
3Barash, יוסף
תניא ב* 
תניא ג*1.0
תניא ד* 
3Doch, Yisroel Sa'adia
תניא א* 
תניא ב*1.0
תניא ג  
3Rubashkin, Rafi
תניא ב-ד*1.0
2Dechter, אפרים
תניא ג-ד*1.0
2Goodman, מענדל
תניא ג-ד* 
2Thaler, מענדל
תניא ב-ג* 
1Andrusier, ישרא-ל
תניא א* 
1Korf, מענדל
תניא א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, י"ב אב ה'תשעז - August 4, 2017 (7:38pm)