משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
18,670:Lines
21,846:Lines (Bonus)
40,516:Lines (Total)
9,676:Total Points
Mishnayos Totals
24:מסכתות משניות
189:פרקים משניות
1,635:משניות
Tanya Totals
79:פרקים תניא
4,319:Lines
1,422:Lines (Bonus)
5,741:Lines (Total)
Students Participating
87:Anything
50:למדו פרקים
8:למדו מסכתות
Topics Learnt
231:Anything
38:פרקים
11:מסכתותThis page was last updated on: Sunday, כ"א אדר ב ה'תשעא - March 27, 2011 (11:39am)