משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
1Bisk, לוי
ברכות א*1.0
12Chaikin, מנחם
סוכה א-ג*1.0
2Chaikin, נחום צבי
ראש השנה ב-ג*1.0
1Chemel, רפי
ערלה א*1.0
1Cohen, נתנאל
ברכות א*1.0
2Halperin, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ח*1.0
5Kleyman, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ג*1.0
ברכות ה-ו*1.0
58Korf, שמואליק
זבחים ה*1.0
2Labkovski, נחום
ברכות א* 
ברכות ב*1.0
28Mann, לוי
אבות א-ב*1.0
זבחים ה*1.0
מקואוות ז* 
פאה א*1.0
שבת א*1.0
תענית א-ג*1.0
11Mann, שלום דובער
סוכה א-ב*1.0
1Rappaport, שלום
ברכות ז*1.0
14Shur, יצחק
ראש השנה א*1.0
2Slavin, יהושע
ברכות ה*1.0
ברכות ח*1.0
2Sosover, ישראל
חגיגה א-ב*1.0
7Wagner, ישראל
ברכות ב-ח*1.0
2Wagner, מנחם
ברכות א-ב*1.0
1Wolowik, יעקב יוסף
ברכות א*1.0
1Zaltzman, יוסף יצחק
ברכות ח* 
2Zirkind, מרדכי
סוכה א-ב*1.0
Numerical Order
58Korf, שמואליק
זבחים ה*1.0
28Mann, לוי
אבות א-ב*1.0
זבחים ה*1.0
מקואוות ז* 
פאה א*1.0
שבת א*1.0
תענית א-ג*1.0
14Shur, יצחק
ראש השנה א*1.0
12Chaikin, מנחם
סוכה א-ג*1.0
11Mann, שלום דובער
סוכה א-ב*1.0
7Wagner, ישראל
ברכות ב-ח*1.0
5Kleyman, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ג*1.0
ברכות ה-ו*1.0
2Chaikin, נחום צבי
ראש השנה ב-ג*1.0
2Halperin, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ח*1.0
2Labkovski, נחום
ברכות א* 
ברכות ב*1.0
2Slavin, יהושע
ברכות ה*1.0
ברכות ח*1.0
2Sosover, ישראל
חגיגה א-ב*1.0
2Wagner, מנחם
ברכות א-ב*1.0
2Zirkind, מרדכי
סוכה א-ב*1.0
1Bisk, לוי
ברכות א*1.0
1Chemel, רפי
ערלה א*1.0
1Cohen, נתנאל
ברכות א*1.0
1Rappaport, שלום
ברכות ז*1.0
1Wolowik, יעקב יוסף
ברכות א*1.0
1Zaltzman, יוסף יצחק
ברכות ח* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, כ"א אדר ב ה'תשעא - March 27, 2011 (11:39am)