משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
58,064:Lines
54,178:Lines (Bonus)
112,242:Lines (Total)
47,167:Total Points
Mishnayos Totals
49:מסכתות משניות
372:פרקים משניות
3,374:משניות
Tanya Totals
147:פרקים תניא
10,361:Lines
8,915:Lines (Bonus)
19,276:Lines (Total)
Students Participating
245:Anything
82:למדו פרקים
25:למדו מסכתות
Topics Learnt
419:Anything
55:פרקים
13:מסכתותThis page was last updated on: Wednesday, ט' אייר ה'תשפא - April 21, 2021 (11:15am)