משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
58,155:Lines
54,267:Lines (Bonus)
112,422:Lines (Total)
47,355:Total Points
Mishnayos Totals
49:מסכתות משניות
372:פרקים משניות
3,374:משניות
Tanya Totals
148:פרקים תניא
10,402:Lines
9,019:Lines (Bonus)
19,421:Lines (Total)
Students Participating
245:Anything
82:למדו פרקים
25:למדו מסכתות
Topics Learnt
419:Anything
55:פרקים
13:מסכתותThis page was last updated on: Monday, כ"ה תמוז ה'תשפא - July 5, 2021 (12:07pm)