משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
1Backman, שניאור זלמן
אבות א 1.0
1Baitelman, מנחם מענדל
מגילה א 0.5
10Bressman, לוי
אבות א 1.0
ברכות א-ח  
7Brook, לוי יצחק
אבות א-ב 1.0
ברכות א 1.0
מגילה א-ג  
מגילה ד  
4Charytan, Shraga Feivel
ברכות ח 1.5
מגילה א-ג 1.5
1Charytan, יהושע
סוכה ב  
2Chazan, Laizer
מגילה א-ב 1.0
5Cohen, יוסף יצחק
ברכות ח 0.5
מגילה א-ב  
4Cunin, לוי יצחק
מגילה א-ג  
8Gordon, מענדל
ברכות ו-ח 1.5
מגילה א-ג  
ראש השנה א 1.0
2Greenbaum, Shmully
מגילה א  
מגילה ב 1.0
18Greenbaum, מרדכי
אבות א 1.0
ברכות א-ט  
סוכה א-ג 1.0
פאה א 1.0
5Greisman, משה
מגילה א-ג  
מגילה ד  
ראש השנה א 0.5
2Habibian, Nuriel Eliyahu
מגילה א-ב 1.5
38Heidingsfeld, אברעמל
אבות ב  
יומא א  
יומא א  
יומא ב-ד  
שבת יח 1.5
2Kimhi, מנחם מענדל
ברכות ו 1.5
ברכות ו  
ברכות ז-ח 1.0
6Kramer, Arye Leib
ברכות א 1.0
ברכות ד 1.0
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
שבת יא 1.0
שבת כא 1.0
2Kramer, חיים
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
12Levitansky, אברהם
יומא א-ח  
ראש השנה א  
1Loschak, 'יעקב ארי
ראש השנה א 1.0
1Makhlin, אברהם
ראש השנה א 1.0
3Marosov, יוסף יצחק
סוכה א  
סוכה ב-ג 1.0
1Marosov, לוי
ברכות ח 1.0
1Mayberg, מנחם מענדל
ברכות א 1.5
1Mintz, משה
מגילה א 1.5
2Mintz, צמח
מגילה א-ב 1.5
4Newman, Pesach Chaim
מגילה א-ג  
7Pinson, Yechezkel
מגילה א-ג 1.5
מגילה ד 0.5
סוכה א-ב 1.5
סוכה ג 0.5
6Pinson, מרדכי
שבת יא 1.5
שבת יג 0.5
13Raeburn, Shmuly
מגילה א-ג  
10Raigorodsky, מנחם מענדל
ברכות ח 1.0
תענית א 1.5
1Rodal, צמח שמואל
ברכות א 1.0
13Schmukler, לוי יצחק
ברכות א 1.0
סוכה א-ג 1.0
סוכה ד  
5Schneerson, משה
ראש השנה א 1.0
7Schochet, מרדכי
אבות א 1.0
ברכות א 1.0
ברכות ו 1.0
מגילה א-ב  
מגילה ג  
5Shusterman, יהושע
מגילה א-ג  
ראש השנה א 1.5
3Shusterman, ישרא-ל
שבת א-ג 1.0
1Sperlin, לייבעל
פסחים א 1.5
5Teitelbaum, שלום שמעון
ברכות א 1.0
ברכות ו 1.0
מועד קטן א-ג  
5Teleshevsky, לוי יצחק
מגילה א-ג  
מגילה ד  
ראש השנה א 0.5
3Wagner, מאיר
מגילה א-ג 1.5
13Wagner, משה
ברכות ח  
מגילה א  
מגילה ב  
2Wagshul, Moshe Lazer
מגילה א 1.5
מגילה ב 0.5
6Wagshul, Yosef Massoud
ברכות א-ג 1.5
ברכות ד 1.0
ברכות ו 1.5
ברכות ח 1.5
2Yemini, שמואל
מגילה א 0.5
מגילה ב 1.5
4Zaetz, שלום
מגילה א-ב  
Numerical Order
38Heidingsfeld, אברעמל
אבות ב  
יומא א  
יומא א  
יומא ב-ד  
שבת יח 1.5
18Greenbaum, מרדכי
אבות א 1.0
ברכות א-ט  
סוכה א-ג 1.0
פאה א 1.0
13Raeburn, Shmuly
מגילה א-ג  
13Schmukler, לוי יצחק
ברכות א 1.0
סוכה א-ג 1.0
סוכה ד  
13Wagner, משה
ברכות ח  
מגילה א  
מגילה ב  
12Levitansky, אברהם
יומא א-ח  
ראש השנה א  
10Bressman, לוי
אבות א 1.0
ברכות א-ח  
10Raigorodsky, מנחם מענדל
ברכות ח 1.0
תענית א 1.5
8Gordon, מענדל
ברכות ו-ח 1.5
מגילה א-ג  
ראש השנה א 1.0
7Brook, לוי יצחק
אבות א-ב 1.0
ברכות א 1.0
מגילה א-ג  
מגילה ד  
7Pinson, Yechezkel
מגילה א-ג 1.5
מגילה ד 0.5
סוכה א-ב 1.5
סוכה ג 0.5
7Schochet, מרדכי
אבות א 1.0
ברכות א 1.0
ברכות ו 1.0
מגילה א-ב  
מגילה ג  
6Kramer, Arye Leib
ברכות א 1.0
ברכות ד 1.0
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
שבת יא 1.0
שבת כא 1.0
6Pinson, מרדכי
שבת יא 1.5
שבת יג 0.5
6Wagshul, Yosef Massoud
ברכות א-ג 1.5
ברכות ד 1.0
ברכות ו 1.5
ברכות ח 1.5
5Cohen, יוסף יצחק
ברכות ח 0.5
מגילה א-ב  
5Greisman, משה
מגילה א-ג  
מגילה ד  
ראש השנה א 0.5
5Schneerson, משה
ראש השנה א 1.0
5Shusterman, יהושע
מגילה א-ג  
ראש השנה א 1.5
5Teitelbaum, שלום שמעון
ברכות א 1.0
ברכות ו 1.0
מועד קטן א-ג  
5Teleshevsky, לוי יצחק
מגילה א-ג  
מגילה ד  
ראש השנה א 0.5
4Charytan, Shraga Feivel
ברכות ח 1.5
מגילה א-ג 1.5
4Cunin, לוי יצחק
מגילה א-ג  
4Newman, Pesach Chaim
מגילה א-ג  
4Zaetz, שלום
מגילה א-ב  
3Marosov, יוסף יצחק
סוכה א  
סוכה ב-ג 1.0
3Shusterman, ישרא-ל
שבת א-ג 1.0
3Wagner, מאיר
מגילה א-ג 1.5
2Chazan, Laizer
מגילה א-ב 1.0
2Greenbaum, Shmully
מגילה א  
מגילה ב 1.0
2Habibian, Nuriel Eliyahu
מגילה א-ב 1.5
2Kimhi, מנחם מענדל
ברכות ו 1.5
ברכות ו  
ברכות ז-ח 1.0
2Kramer, חיים
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
2Mintz, צמח
מגילה א-ב 1.5
2Wagshul, Moshe Lazer
מגילה א 1.5
מגילה ב 0.5
2Yemini, שמואל
מגילה א 0.5
מגילה ב 1.5
1Backman, שניאור זלמן
אבות א 1.0
1Baitelman, מנחם מענדל
מגילה א 0.5
1Charytan, יהושע
סוכה ב  
1Loschak, 'יעקב ארי
ראש השנה א 1.0
1Makhlin, אברהם
ראש השנה א 1.0
1Marosov, לוי
ברכות ח 1.0
1Mayberg, מנחם מענדל
ברכות א 1.5
1Mintz, משה
מגילה א 1.5
1Rodal, צמח שמואל
ברכות א 1.0
1Sperlin, לייבעל
פסחים א 1.5This page was last updated on: Monday, כ"ה תמוז ה'תשפא - July 5, 2021 (12:07pm)