משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
1Arnold, Mendel
אבות א 1.0
12Bressman, Levi
אבות א*1.0
בבא קמא א  
ברכות א-ד  
פאה א 1.0
1Bressman, Menachem Mendel
ברכות ח 1.0
4Brook, Levi Yitzchak
ברכות א*1.0
מגילה א-ג 1.0
9Brook, Menachem Mendel
ברכות א-ח  
2Brook, Motti
ברכות א*1.0
ברכות ב 1.0
1Chazan, Laizer
אבות א 1.0
1Cunin, Dovid
מגילה א 1.0
5Cunin, Yisroel Y
ראש השנה א*1.5
10Fischer, Avraham
ברכות א-ג 1.0
ברכות ו 1.5
ראש השנה א 1.5
ראש השנה ב 1.0
1Geisinsky, Mendel
ברכות ח 1.0
6Glicken, Shmuel Yisroel Racha
יבמות א-ב*1.0
יבמות ג-ו 1.0
9Greenbaum, Mordechai
ברכות ד 1.0
ברכות ו 1.0
מגילה א-ג*1.0
מגילה ד 1.0
סוכה א-ג 1.0
2Greisman, Mendel
ראש השנה א*1.5
ראש השנה ב 1.5
5Hecht, Menachem Mendel
ראש השנה א 1.0
9Heidingsfeld, Avremel
יומא א*1.5
יומא ב*1.0
מגילה א  
סוכה א-ב*1.5
סוכה ג 1.5
21Heidingsfeld, Yitzi
אבות א*1.0
בבא קמא א 1.5
ברכות א* 
ברכות ב-ג  
סוכה א-ב*1.0
1Kirschenbaum, Menachem Mendel
יומא א 1.5
2Kramer, Chaim Mordechai Aizi
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
5Levitansky, Avremel
יומא א*1.0
יומא ב 1.5
יומא ג-ד 1.0
יומא ח 1.0
1Lisbon, Yehoshua Tonchum
בבא קמא א 0.5
1Loschak, Yakov Aryeh
ראש השנה א 1.0
2Makhlin, Aaron Yakov
ברכות ד 1.0
ברכות ח 1.0
1Makhlin, Avraham
ברכות ח 1.0
1Mochkin, Zalman
בבא קמא א 1.5
1Munitz, Yisroel
בבא קמא א 0.5
1Posner, Shlomo
ברכות א 1.0
3Raeburn, Dovber
ברכות א*1.0
ברכות ג*1.0
ברכות ד 1.0
6Raigorodsky, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
ראש השנה א 1.5
2Rodal, Zalman Leib
ברכות ד 1.0
ברכות ח 1.0
2Schmukler, Levi
ברכות א*1.0
ראש השנה א*1.0
5Shusterman, Eliezer Lipman
ראש השנה א*0.5
1Shusterman, Yisroel
בבא קמא א  
4Spalter, Moshe Yoel
ברכות ג 1.0
ברכות ו-ח 1.0
2Spritzer, Dov
ברכות ו  
ברכות ח  
2Teleshevsky, Menachem
בבא קמא א*1.0
בבא קמא ב 1.0
3Wagshul, Schneur Zalman
מגילה א*2.5
מגילה ב*1.5
מגילה ג*0.5
1Wagshul, Yosef Massoud
ברכות ח 1.5
1Weiss, Shneur Zalman
בבא קמא א 1.5
5Zaetz, Menachem Mendel
ברכות ח 1.0
Numerical Order
21Heidingsfeld, Yitzi
אבות א*1.0
בבא קמא א 1.5
ברכות א* 
ברכות ב-ג  
סוכה א-ב*1.0
12Bressman, Levi
אבות א*1.0
בבא קמא א  
ברכות א-ד  
פאה א 1.0
10Fischer, Avraham
ברכות א-ג 1.0
ברכות ו 1.5
ראש השנה א 1.5
ראש השנה ב 1.0
9Brook, Menachem Mendel
ברכות א-ח  
9Greenbaum, Mordechai
ברכות ד 1.0
ברכות ו 1.0
מגילה א-ג*1.0
מגילה ד 1.0
סוכה א-ג 1.0
9Heidingsfeld, Avremel
יומא א*1.5
יומא ב*1.0
מגילה א  
סוכה א-ב*1.5
סוכה ג 1.5
6Glicken, Shmuel Yisroel Racha
יבמות א-ב*1.0
יבמות ג-ו 1.0
6Raigorodsky, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
ראש השנה א 1.5
5Cunin, Yisroel Y
ראש השנה א*1.5
5Hecht, Menachem Mendel
ראש השנה א 1.0
5Levitansky, Avremel
יומא א*1.0
יומא ב 1.5
יומא ג-ד 1.0
יומא ח 1.0
5Shusterman, Eliezer Lipman
ראש השנה א*0.5
5Zaetz, Menachem Mendel
ברכות ח 1.0
4Brook, Levi Yitzchak
ברכות א*1.0
מגילה א-ג 1.0
4Spalter, Moshe Yoel
ברכות ג 1.0
ברכות ו-ח 1.0
3Raeburn, Dovber
ברכות א*1.0
ברכות ג*1.0
ברכות ד 1.0
3Wagshul, Schneur Zalman
מגילה א*2.5
מגילה ב*1.5
מגילה ג*0.5
2Brook, Motti
ברכות א*1.0
ברכות ב 1.0
2Greisman, Mendel
ראש השנה א*1.5
ראש השנה ב 1.5
2Kramer, Chaim Mordechai Aizi
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
2Makhlin, Aaron Yakov
ברכות ד 1.0
ברכות ח 1.0
2Rodal, Zalman Leib
ברכות ד 1.0
ברכות ח 1.0
2Schmukler, Levi
ברכות א*1.0
ראש השנה א*1.0
2Spritzer, Dov
ברכות ו  
ברכות ח  
2Teleshevsky, Menachem
בבא קמא א*1.0
בבא קמא ב 1.0
1Arnold, Mendel
אבות א 1.0
1Bressman, Menachem Mendel
ברכות ח 1.0
1Chazan, Laizer
אבות א 1.0
1Cunin, Dovid
מגילה א 1.0
1Geisinsky, Mendel
ברכות ח 1.0
1Kirschenbaum, Menachem Mendel
יומא א 1.5
1Lisbon, Yehoshua Tonchum
בבא קמא א 0.5
1Loschak, Yakov Aryeh
ראש השנה א 1.0
1Makhlin, Avraham
ברכות ח 1.0
1Mochkin, Zalman
בבא קמא א 1.5
1Munitz, Yisroel
בבא קמא א 0.5
1Posner, Shlomo
ברכות א 1.0
1Shusterman, Yisroel
בבא קמא א  
1Wagshul, Yosef Massoud
ברכות ח 1.5
1Weiss, Shneur Zalman
בבא קמא א 1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, י' אדר ב ה'תשעט - March 17, 2019 (12:57pm)