משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
1Arnold, Mendel
אבות א*1.0
1Baitelman, Mordechai Dovber
ראש השנה א* 
13Bressman, Levi
אבות א*1.0
בבא קמא א* 
ברכות א-ד* 
מגילה ב*1.0
פאה א*1.0
1Bressman, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
7Brook, Levi Yitzchak
ברכות א*1.0
ברכות ב-ג 1.0
מגילה א-ג* 
14Brook, Menachem Mendel
בבא מציעא א*1.0
ברכות א-ח* 
3Brook, Motti
ברכות א-ב*1.0
ברכות ג* 
1Chazan, Laizer
אבות א*1.0
4Cunin, Dovid
זבחים ה*1.0
מגילה א-ב*1.0
מגילה ג 1.0
8Cunin, Yisroel Y
ראש השנה א* 
ראש השנה ב* 
ראש השנה ג* 
12Fischer, Avraham
ברכות א-ג*1.0
ברכות ו*1.5
ראש השנה א* 
ראש השנה ב* 
8Friedman, Gavriel Noach
ראש השנה א-ג* 
1Friedman, Yaakov Moshe
זבחים ה*1.0
2Geisinsky, Mendel
ברכות ו*1.0
ברכות ח*1.0
16Glicken, Shmuel Yisroel Racha
יבמות א-יב* 
יבמות יג-טז  
3Gottlieb, Menachem
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
סוכה א 1.0
16Greenbaum, Mordechai
ברכות א-ו*1.0
ברכות ז  
ברכות ח*1.0
ברכות ט  
מגילה א-ד* 
סוכה א-ג*1.0
4Greisman, Mendel
ראש השנה א-ב*1.5
ראש השנה ג*1.0
ראש השנה ד*1.5
7Hecht, Menachem Mendel
ראש השנה א-ג*1.5
14Heidingsfeld, Avremel
יומא א*1.5
יומא ב 1.0
יומא ג-ה 1.5
מגילה א* 
סוכה א-ד* 
1Heidingsfeld, Levi
ברכות ח 1.0
34Heidingsfeld, Yitzi
אבות א*1.0
בבא קמא א*1.5
ביצה א-ג* 
ביצה ד  
ברכות א-ג* 
חגיגה א 1.0
יומא א-ב 1.0
מכות א 1.0
סוכה א-ב* 
סוכה ג-ה  
עדיות ד 1.0
1Israily, Yosef Yitzchak
ברכות ח*1.0
3Kirschenbaum, Menachem Mendel
יומא א*1.5
יומא ב-ג 1.5
3Kramer, Chaim Mordechai Aizi
ברכות ו*1.0
ברכות ח*1.0
שבת יד*1.0
8Levitansky, Avremel
יומא א* 
יומא ב* 
יומא ג-ד* 
יומא ו-ח* 
1Lisbon, Yehoshua Tonchum
בבא קמא א*0.5
1Loschak, Yakov Aryeh
ראש השנה א*1.0
2Makhlin, Aaron Yakov
ברכות ד*1.0
ברכות ח*1.0
1Makhlin, Avraham
ברכות ח*1.0
1Mochkin, Zalman
בבא קמא א*1.5
1Munitz, Yisroel
בבא קמא א*0.5
4Posner, Shlomo
ברכות א-ד*1.0
4Raeburn, Dovber
ברכות א*1.0
ברכות ג-ה*1.0
9Raigorodsky, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
ראש השנה א* 
2Rodal, Zalman Leib
ברכות ד*1.0
ברכות ח*1.0
3Schmukler, Levi
ברכות א*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
5Schneerson, Moshe
ראש השנה א*1.5
8Shusterman, Eliezer Lipman
מגילה ב  
ראש השנה א* 
1Shusterman, Yisroel
בבא קמא א* 
9Spalter, Moshe Yoel
ברכות א-ד* 
ברכות ה  
ברכות ו-ח* 
ברכות ט  
2Spritzer, Dov
ברכות ו* 
ברכות ח* 
1Stolik, Menachem Mendel
ראש השנה א*0.5
1Sulami, Shneur Zalman
ברכות ח*1.0
3Teleshevsky, Menachem
בבא קמא א-ג*1.0
5Wagner, Moshe
ברכות ד*1.5
ברכות ו*1.5
ברכות ח*1.5
יומא א*1.5
מגילה א*1.5
3Wagshul, Schneur Zalman
מגילה א*2.5
מגילה ב*1.5
מגילה ג*0.5
2Wagshul, Yosef Massoud
ברכות ו 1.5
ברכות ח*1.5
1Weiss, Shneur Zalman
בבא קמא א*1.5
25Wolowik, Yitzchok
זבחים ה*1.0
1Yemini, Dovber
אבות א* 
6Zaetz, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
סוכה ב*1.5
Numerical Order
34Heidingsfeld, Yitzi
אבות א*1.0
בבא קמא א*1.5
ביצה א-ג* 
ביצה ד  
ברכות א-ג* 
חגיגה א 1.0
יומא א-ב 1.0
מכות א 1.0
סוכה א-ב* 
סוכה ג-ה  
עדיות ד 1.0
25Wolowik, Yitzchok
זבחים ה*1.0
16Glicken, Shmuel Yisroel Racha
יבמות א-יב* 
יבמות יג-טז  
16Greenbaum, Mordechai
ברכות א-ו*1.0
ברכות ז  
ברכות ח*1.0
ברכות ט  
מגילה א-ד* 
סוכה א-ג*1.0
14Brook, Menachem Mendel
בבא מציעא א*1.0
ברכות א-ח* 
14Heidingsfeld, Avremel
יומא א*1.5
יומא ב 1.0
יומא ג-ה 1.5
מגילה א* 
סוכה א-ד* 
13Bressman, Levi
אבות א*1.0
בבא קמא א* 
ברכות א-ד* 
מגילה ב*1.0
פאה א*1.0
12Fischer, Avraham
ברכות א-ג*1.0
ברכות ו*1.5
ראש השנה א* 
ראש השנה ב* 
9Raigorodsky, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
ראש השנה א* 
9Spalter, Moshe Yoel
ברכות א-ד* 
ברכות ה  
ברכות ו-ח* 
ברכות ט  
8Cunin, Yisroel Y
ראש השנה א* 
ראש השנה ב* 
ראש השנה ג* 
8Friedman, Gavriel Noach
ראש השנה א-ג* 
8Levitansky, Avremel
יומא א* 
יומא ב* 
יומא ג-ד* 
יומא ו-ח* 
8Shusterman, Eliezer Lipman
מגילה ב  
ראש השנה א* 
7Brook, Levi Yitzchak
ברכות א*1.0
ברכות ב-ג 1.0
מגילה א-ג* 
7Hecht, Menachem Mendel
ראש השנה א-ג*1.5
6Zaetz, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
סוכה ב*1.5
5Schneerson, Moshe
ראש השנה א*1.5
5Wagner, Moshe
ברכות ד*1.5
ברכות ו*1.5
ברכות ח*1.5
יומא א*1.5
מגילה א*1.5
4Cunin, Dovid
זבחים ה*1.0
מגילה א-ב*1.0
מגילה ג 1.0
4Greisman, Mendel
ראש השנה א-ב*1.5
ראש השנה ג*1.0
ראש השנה ד*1.5
4Posner, Shlomo
ברכות א-ד*1.0
4Raeburn, Dovber
ברכות א*1.0
ברכות ג-ה*1.0
3Brook, Motti
ברכות א-ב*1.0
ברכות ג* 
3Gottlieb, Menachem
ברכות ו 1.0
ברכות ח 1.0
סוכה א 1.0
3Kirschenbaum, Menachem Mendel
יומא א*1.5
יומא ב-ג 1.5
3Kramer, Chaim Mordechai Aizi
ברכות ו*1.0
ברכות ח*1.0
שבת יד*1.0
3Schmukler, Levi
ברכות א*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
3Teleshevsky, Menachem
בבא קמא א-ג*1.0
3Wagshul, Schneur Zalman
מגילה א*2.5
מגילה ב*1.5
מגילה ג*0.5
2Geisinsky, Mendel
ברכות ו*1.0
ברכות ח*1.0
2Makhlin, Aaron Yakov
ברכות ד*1.0
ברכות ח*1.0
2Rodal, Zalman Leib
ברכות ד*1.0
ברכות ח*1.0
2Spritzer, Dov
ברכות ו* 
ברכות ח* 
2Wagshul, Yosef Massoud
ברכות ו 1.5
ברכות ח*1.5
1Arnold, Mendel
אבות א*1.0
1Baitelman, Mordechai Dovber
ראש השנה א* 
1Bressman, Menachem Mendel
ברכות ח*1.0
1Chazan, Laizer
אבות א*1.0
1Friedman, Yaakov Moshe
זבחים ה*1.0
1Heidingsfeld, Levi
ברכות ח 1.0
1Israily, Yosef Yitzchak
ברכות ח*1.0
1Lisbon, Yehoshua Tonchum
בבא קמא א*0.5
1Loschak, Yakov Aryeh
ראש השנה א*1.0
1Makhlin, Avraham
ברכות ח*1.0
1Mochkin, Zalman
בבא קמא א*1.5
1Munitz, Yisroel
בבא קמא א*0.5
1Shusterman, Yisroel
בבא קמא א* 
1Stolik, Menachem Mendel
ראש השנה א*0.5
1Sulami, Shneur Zalman
ברכות ח*1.0
1Weiss, Shneur Zalman
בבא קמא א*1.5
1Yemini, Dovber
אבות א* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, י"א אייר ה'תשעט - May 16, 2019 (12:58pm)