משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Abend, חיים לייב
 Akhavan, אברהם
 Backman, דובער
 Backman, שניאור זלמן
 Baitelman, Avi
 Baitelman, לוי
 Baitelman, מרדכי דובער
 Baitelman, שלום
 Baitelman, שניאור זלמן
 Baron, Yossi
 Bart, Avraham Pesach
 Belinow, זלמן לייב
 Binstok, יחזקאל
 Blauner, יחיא-ל יעקב
 Borbely, אברהם שלמה
 Bressman, לוי
 Bressman, מנחם מענדל
 Brook, מנחם מענדל
 Brook, מרדכי
 Bryski, Zalman Yuda
 Butel, מנחם
 Charytan, יהושע
 Charytan, מנחם
 Chazan, Laizer
 Cherman, זאב ישרא-ל
 Cohen, יהודה ברוך
 Cohen, יעקב מרדכי
 Cohen, שלום דוב בער
 Cohen, שמואל
 Cunin, דוד
 Cunin, לוי יצחק
 Cunin, מרדכי שלום דוב
 Cunin, שמואל
 Davidson, Meyer
 Davidson, משה
 Dorn, Reuven Binyamin
 Dorn, Yosef Isaac
 Fischer, אברהם
 Friedman, גבריא-ל נח
 Friedman, דוד
 Ganjian, לוי
 Geisinsky, Moshe Ahron
 Geisinsky, מענדל
 Glicken, Shmuel Yisroel Racha
 Goldberger, שמחה בונים
 Gordon, Efi
 Gorelik, יצחק צבי
 Gorowitz, חיים
 Gottlieb, 'חנני
 Gottlieb, מנחם
 Greenbaum, Shmully
 Greenbaum, מרדכי
 Greenwald, Isaac Gershon
 Greisman, מענדל
 Gurary, שניאור זלמן
 Hakimi, יוסף יצחק
 Hecht, לוי יצחק
 Hecht, מנחם מענדל
 Heidingsfeld, Avremel
 Heidingsfeld, Yossi
 Heidingsfeld, יצחק
 Hess, Yossie
 Hoch, Ari
 Illulian, שמואל
 Isaac, דובער
 Israily, חיים משה
 Israily, יוסף יצחק
 Kahn, אליהו צבי
 Kesselman, Noson
 Kirschenbaum, מנחם מענדל
 Kramer, Chaim Mordechai Aizi
 Lang, יעקב יצחק
 Leibowitz, מאיר יהודה
 Levin, Zalmy
 Levin, דוד
 Levin, ישרא-ל
 Levine, ישרא-ל נועם
 Levitansky, אברהם
 Levitansky, (אברהם (ה
 Lieberman, צבי הירש
 Lipsker, משה
 Lisbon, Yehoshua Tonchum
 Loschak, 'יעקב ארי
 Loschak, שמואל אהרון
 Lumer, Benjamin Eliyahu
 Makhlin, אברהם
 Marosow, מנחם מענדל
 Mayberg, מנחם מענדל
 Meyers, אברהם
 Meyers, יצחק
 Mintz, Isaac
 Miretsky, Itzhak Benjamin
 Mishulovin, שמואל
 Mochkin, זלמן
 Mochkin, מענדל
 Muchnik, Moti
 Munitz, יהודה
 Munitz, יוסף
 Newman, Pesach
 Newman, מנחם מענדל
 Orimland, דוד
 Perman, Yosef Nachman
 Pinson, מרדכי
 Polityko, משה מאיר
 Raeburn, דובער
 Raeburn, שניאור
 Raigorodsky, מנחם מענדל
 Rivkin, שלום דובער
 Roth, Yehoshua Aryeah
 Schapiro, לוי
 Schmukler, לוי
 Schneerson, ארי' צבי
 Schuller, יעקב דוב בער
 Schwartz, זלמן יוסף
 Schwartz, שלום
 Shallman, דוד
 Shamoil, Yishai
 Shusterman, אליעזר ליפמאן
 Shusterman, ישרא-ל
 Shusterman, משה אהרון
 Spalter, משה יואל
 Sperlin, לייבעל
 Spritzer, דוב
 Sufrin, Ari
 Teitelbaum, מיכא-ל
 Teleshevsky, מנחם מענדל
 Tenenbaum, ישרא-ל
 Tenenbaum, צמח
 Uzan, שניאור זלמן
 Vizel, חנוך
 Wagner, משה
 Wagshul, Yosef Massoud
 Weiss, משה
 Weiss, שניאור זלמן
 Wilhelm, Ben
 Wilhelm, Rafi
 Wolowik, יצחק
 Wuensch, חיים הירש
 Wuensch, שלמה מאיר
 Yemini, דובער
 Yemini, שלום צבי
 Zaetz, מנחם מענדל


123456789101112 
    Abenaim, ראובן
 Amrami, Reuven Avichai
          Atias, Benaya
 Cohen, שניאור זלמן
  Hurwitz, שלום
         Kirschenbaum, זאב
    Levenberg, שלום דוב בער
         Lipsker, ישרא-ל
   Makhlin, אהרון יעקב
  Schmukler, מנחם מענדל
   Tuller, לוי
          Wagner, מאיר
    Wolf, Zalmy
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Tuesday, כ"ה ניסן ה'תשעח - April 10, 2018 (4:48pm)