משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Abenaim, אליהו צבי
*Abend, מענדל
*Backman, דובער
*Backman, שניאור זלמן
*Baitelman, שלום
*Baitelman, שלום
*Begun, מענדל
*Benjaminson, משה זאב
*Berger, מרדכי שמעון
*Blauner, Eli
*Blauner, יחיא-ל יעקב
*Bressman, לוי
*Bressman, מנחם מענדל
*Brook, לוי יצחק
*Brook, מרדכי
*Brook, צבי
*Bryski, Yaisef
*Carlebach, Shalom Ephraim
*Charytan, יהושע
*Charytan, מנחם מענדל
*Chayo, ישרא-ל משה
*Cohen, Yisroel Arye Leib
*Cohen, יוסף יצחק
*Cohen, יעקב מרדכי
*Cunin, Yisroel Y
*Cunin, לוי יצחק
*Davidson, Meyer
*Davidson, מנחם מענדל
*Davidson, משה
*Einbinder, מאיר
*Eizenberg, Mendy
*Feiner, משה
*Friedman, Kovi
*Ganjian, לוי מנחם
*Gorowitz, מנחם מענדל
*Greenbaum, Shmully
*Greenbaum, ישרא-ל שמעון
*Greenbaum, מרדכי
*Greene, מענדל
*Gurary, לוי
*Gurary, שניאור זלמן
*Hecht, לוי יצחק
*Hecht, מנחם מענדל
*Heidingsfeld, אברעמל
*Heidingsfeld, יצחק
*Hoch, אליהו
*Illulian, מענדל
*Illulian, שמואל
*Kalmenson, מנחם מענדל
*Kasten, יוסף יצחק
*Kimhi, מנחם מענדל
*Kramer, Arye Leib
*Levin, Zalmy
*Levitansky, Avremel
*Levitansky, Matisyahu Aryeh Leib
*Levitansky, אברהם
*Levitansky, אברהם
*Lipskier, שניאור זלמן
*Lowenstein, ישרא-ל דוד
*Marcus, יעקב
*Margolis, יהודה
*Markowitz, מרדכי
*Marosov, יוסף יצחק
*Marosov, לוי
*Mayberg, מנחם מענדל
*Meyers, יצחק
*Mintz, Isaac
*Mishulovin, שמואל
*Munitz, יוסף
*Newman, יואל
*Newman, מנחם מענדל
*Orimland, חיים
*Perman, מנחם מענדל
*Pinson, Shmulie
*Pinson, יעקב
*Raeburn, שניאור
*Raigorodsky, מנחם מענדל
*Rivkin, מנחם שמואל דוד
*Rodal, צמח שמואל
*Romano, מנחם מענדל
*Schapiro, אלטער
*Schmukler, יוסף
*Schmukler, לוי יצחק
 Schmukler, מאיר אליהו
*Schneerson, ארי' צבי
*Schneerson, משה
*Schochet, מרדכי
*Serraf, מיכא-ל
*Shusterman, אליעזר ליפמאן
*Shusterman, יהושע
*Simons, זאב
*Spalter, לוי יצחק
*Sperlin, לייבעל
*Spritzer, חיים מאיר
*Stolik, יוסף
*Stolik, לוי יצחק
*Teitelbaum, שלום שמעון
*Teleshevsky, לוי יצחק
*Teleshevsky, מנחם מענדל
*Tenenbaum, Avi
*Wagner, מאיר
*Wagshul, Moshe Lazer
*Wagshul, Yosef Massoud
*Wagshul, שניאור זלמן
*Weiss, Elimelech
*Weiss, שניאור זלמן
*Wuensch, Eliyahu Y
*Zaetz, ישרא-ל
*Zaetz, מנחם מענדל
*Zaetz, שלום


123456789101112 
  Abend, מנחם מענדל
        Avtzon, נחום
    Cohen, שלום דובער
          Cunin, יוסף יצחק
    Davoudpour, יוסף יצחק
           Ehrentreu, Aby
         Feld, Chanan Velvel
       Feld, ישרא-ל יעקב
        Feldman, Nachman Yehuda
          Greenbaum, שמואל יוסף
          Heidingsfeld, לוי
         Kaufman, Gadi
         Lieberman, צבי הירש
          Perman, מענדל
           Pinson, יהושע
         Schwartz, זלמן יוסף
      Wineberg, Isaac
    Younessi, לוי יצחק
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Monday, כ"ה תמוז ה'תשפא - July 5, 2021 (12:07pm)