משניות בעל פה

בס"ד

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Backman, שניאור זלמן
 Baitelman, Yisroel Aryeh L
 Baitelman, (5) אבי
 Baitelman, 1) שלום
 Baitelman, שניאור זלמן
 Begun, צמח יהודה
 Belinow, זלמן לייב
 Binstok, Yechezkel
 Bressman, לוי
 Bressman, מנחם מענדל
 Brook, לוי יצחק
 Brook, מנחם מענדל
 Cherman, זאב ישרא-ל
 Cohen, Shmuel Elimelech
 Cohen, שלום דוב בער
 Cunin, דוד
 Cunin, לוי יצחק
 Cunin, מרדכי שלום דוב
 Cunin, שמואל
 Cunin, שניאור זלמן
 Davidson, משה
 Dorn, Reuven Binyamin
 Friedman, גבריא-ל נח
 Friedman, יעקב משה
 Geisinsky, Moshe Ahron
 Geisinsky, מענדל
 Glick, משה
 Glicken, Shmuel Yisroel Racha
 Gordon, Efi
 Gottlieb, 'חנני
 Gottlieb, מנחם
 Greenbaum, מרדכי
 Greenbaum, שניאור זלמן
 Greisman, מענדל
 Gurary, שניאור זלמן
 Hakimi, יוסף יצחק
 Hanoka, יעקב
 Hecht, לוי יצחק
 Hecht, מנחם מענדל
 Heidingsfeld, Avremel
 Heidingsfeld, יצחק
 Hess, Yossie
 Hess, משה בנימין
 Hoch, Ari
 Isaac, יוסף יצחק
 Israily, יוסף יצחק
 Kesselman, Noson
 Korf, חיים הלל
 Kramer, Arye Leib
 Kramer, Chaim Mordechai Aizi
 Lang, יעקב יצחק
 Leibowitz, מאיר יהודה
 Levine, ישרא-ל נועם
 Levitansky, אברהם
 Lew, דוד
 Lieder, אברהם יהודה
 Lipsker, משה
 Loschak, 'יעקב ארי
 Loschak, שמואל אהרון
 Marozov, 'שלום ישעי
 Mayberg, מנחם מענדל
 Meyers, אברהם
 Meyers, יצחק
 Mintz, Isaac
 Mishulovin, שמואל
 Morris, מנחם
 Naughton, שניאור זלמן
 Orimland, אליהו
 Orimland, דוד
 Plotke, יוסף יצחק
 Raeburn, דובער
 Raigorodsky, מנחם מענדל
 Rav-Noy, ברוך מרדכי
 Rav-noy, לוי יצחק
 Rivkin, שלום דובער
 Rodal, זלמן לייב
 Roth, מנחם מענדל
 Rubashkin, Getzel
 Sandberg, מנחם מענדל
 Sandberg, שמואל
 Schmukler, מנחם מענדל
 Schneerson, משה
 Shallman, שלום דובער
 Shusterman, אליעזר ליפמאן
 Shusterman, ישרא-ל
 Shusterman, צבי
 Spalter, משה יואל
 Sperlin, לייבעל
 Spritzer, דוב
 Spritzer, מנחם מענדל
 Stolik, מנחם מענדל
 Sulami, שניאור זלמן
 Tamir, לוי ישרא-ל
 Tenenbaum, ישרא-ל
 Tenenbaum, צמח
 Uzan, שניאור זלמן
 Vizel, חנוך
 Wagner, משה
 Wagner, שניאור זלמן
 Wagshul, Yosef Massoud
 Wagshul, שניאור זלמן
 Weiss, שמואל
 Weiss, שניאור זלמן
 Wiener, מנחם מענדל
 Wiener, שניאור זלמן
 Wolf, Zalmy
 Wolowik, יצחק
 Yemini, דובער
 Zaetz, מנחם מענדל
 Zakaria, Yisrael


123456789101112 
  Bryski, Zalman Yuda
         Cohen, Lev
   Cohen, Menachem Choni
     Cohen, יהודה ברוך
   Cunin, Yisroel Y
   Fischer, אברהם
         Friedman, דוד
      Friedman, שלום
       Gorelik, יוסף
          Hakimi, מנחם מענדל
 Kirschenbaum, מנחם מענדל
          Kornfeld, דוב
       Levin, דוד
Lipsker, אליהו צבי
  Lumer, Benjamin Eliyahu
  Makhlin, אהרון יעקב
           Polityko, משה מאיר
  Richler, Shloime
 Roth, Yehoshua Aryeah
        Schwartz, Shmuly
Shallman, דוד
       Shamoil, Yishai
   Shimoni, דניא-ל מרדכי
      Sufrin, Shua
    Wuensch, שלמה מאיר
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Thursday, כ"ד ניסן ה'תשעז - April 20, 2017 (4:46pm)