משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
21,995:Lines
10,021:Lines (Bonus)
32,016:Lines (Total)
16,923:Total Points
Mishnayos Totals
11:מסכתות משניות
152:פרקים משניות
1,874:משניות
Tanya Totals
95:פרקים תניא
6,578:Lines
2,718:Lines (Bonus)
9,296:Lines (Total)
Students Participating
186:Anything
72:למדו פרקים
7:למדו מסכתות
Topics Learnt
290:Anything
52:פרקים
6:מסכתותThis page was last updated on: Wednesday, י"ז אב ה'תשעד - August 13, 2014 (1:51pm)