משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
2Alperowitz, צבי הירש
ראש השנה א-ב* 
1Altein, מענדל
ברכות א* 
1Baitelman, Mendel
סוכה א* 
3Baron, Shalom Dovber
סוכה א*1.0
סוכה ב-ג* 
2Berkowitz, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
1Berkowitz, מענדל
מגילה א* 
1Brod, אהרון דוב
ראש השנה א* 
1Bukiet, Mendel
ברכות א* 
2Bukiet, שניאור
יומא א*1.0
ראש השנה א* 
1Cohen, Tzvikie
ראש השנה א* 
1Cohen, מאיר
אבות א*1.0
1Fershtman, Yechezkel
סוכה א*1.0
1Finck, Ari
בבא קמא ו* 
3Fischer, מאיר
ראש השנה א-ג*1.0
1Freeman, אברהם
יומא א* 
5Friedman, יעקב
ברכות א-ה*1.0
4Friedman, יעקב
בבא מציעא ט* 
בבא קמא א-ב* 
בבא קמא ו* 
1Goldstein, Elimelech
זבים א* 
9Goldstein, שמעון
סוכה א*1.0
32Gopin, דוד
אבות א-ד*1.0
אבות ה* 
ברכות א-ט*1.0
מגילה א* 
מגילה ב*1.0
מגילה ג-ד* 
אבות ו* 
1Hazan, Menachem M.
סוכה א* 
1Heppenheimer, מרדכי
ראש השנה ב* 
1Hirsch, יעקב
ברכות א* 
2Nelkin, משה
אבות א* 
סוכה א*1.0
1Oberlander, Shneor Zalman
אבות א* 
1Pinson, Yechezkel
ברכות א*1.0
17Rosenfeld, אלי
אבות א-ה*1.0
ברכות א-ט*2.0
ראש השנה א*1.0
ראש השנה ב* 
אבות ו* 
1Schanowitz, יוסף
ברכות א* 
4Segal, יוסף יצחק
ברכות א-ב* 
ברכות ה* 
ברכות ט* 
1Shemtov, ארי
ראש השנה א* 
11Vaisfiche, Yossi
מגילה א-ב*1.0
מגילה ג* 
2Vaknin, יוסף יצחק
ראש השנה א-ב* 
1Vaknin, מנחם מענדל
אבות א* 
1Vigler, לוי
בבא קמא ב* 
4Vogel, Mendy
ראש השנה א* 
2Weinberg, Yudel
תענית א-ב* 
1Weinstein, מענדל
ברכות א*1.0
1Wilhelm, אברהם דוד
סוכה א*1.0
1Wilhelm, רפא-ל משה
בבא קמא ו* 
3Yeroshalmi, יוסף מנחם
שבת ב-ד* 
Numerical Order
32Gopin, דוד
אבות א-ד*1.0
אבות ה* 
ברכות א-ט*1.0
מגילה א* 
מגילה ב*1.0
מגילה ג-ד* 
אבות ו* 
17Rosenfeld, אלי
אבות א-ה*1.0
ברכות א-ט*2.0
ראש השנה א*1.0
ראש השנה ב* 
אבות ו* 
11Vaisfiche, Yossi
מגילה א-ב*1.0
מגילה ג* 
9Goldstein, שמעון
סוכה א*1.0
5Friedman, יעקב
ברכות א-ה*1.0
4Friedman, יעקב
בבא מציעא ט* 
בבא קמא א-ב* 
בבא קמא ו* 
4Segal, יוסף יצחק
ברכות א-ב* 
ברכות ה* 
ברכות ט* 
4Vogel, Mendy
ראש השנה א* 
3Baron, Shalom Dovber
סוכה א*1.0
סוכה ב-ג* 
3Fischer, מאיר
ראש השנה א-ג*1.0
3Yeroshalmi, יוסף מנחם
שבת ב-ד* 
2Alperowitz, צבי הירש
ראש השנה א-ב* 
2Berkowitz, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
2Bukiet, שניאור
יומא א*1.0
ראש השנה א* 
2Nelkin, משה
אבות א* 
סוכה א*1.0
2Vaknin, יוסף יצחק
ראש השנה א-ב* 
2Weinberg, Yudel
תענית א-ב* 
1Altein, מענדל
ברכות א* 
1Baitelman, Mendel
סוכה א* 
1Berkowitz, מענדל
מגילה א* 
1Brod, אהרון דוב
ראש השנה א* 
1Bukiet, Mendel
ברכות א* 
1Cohen, מאיר
אבות א*1.0
1Cohen, Tzvikie
ראש השנה א* 
1Fershtman, Yechezkel
סוכה א*1.0
1Finck, Ari
בבא קמא ו* 
1Freeman, אברהם
יומא א* 
1Goldstein, Elimelech
זבים א* 
1Hazan, Menachem M.
סוכה א* 
1Heppenheimer, מרדכי
ראש השנה ב* 
1Hirsch, יעקב
ברכות א* 
1Oberlander, Shneor Zalman
אבות א* 
1Pinson, Yechezkel
ברכות א*1.0
1Schanowitz, יוסף
ברכות א* 
1Shemtov, ארי
ראש השנה א* 
1Vaknin, מנחם מענדל
אבות א* 
1Vigler, לוי
בבא קמא ב* 
1Weinstein, מענדל
ברכות א*1.0
1Wilhelm, אברהם דוד
סוכה א*1.0
1Wilhelm, רפא-ל משה
בבא קמא ו* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.



This page was last updated on: Wednesday, י"ז אב ה'תשעד - August 13, 2014 (1:51pm)