משניות בעל פה

בס"ד

פרקים תניא


Alphabetical Listing
1Angyalfi, שניאור זלמן
תניא א* 
1Bronstein, יעקב ישראל
תניא א* 
4Dukes, ברוך צבי
תניא א-ד*1.0
1Hoffinger, מנחם מענדל
תניא לב*1.0
1Pinson, יחזקאל
תניא א*1.0
2Spritzer, מנחם מענדל
תניא ו*1.0
תניא י*1.0
Numerical Order
4Dukes, ברוך צבי
תניא א-ד*1.0
2Spritzer, מנחם מענדל
תניא ו*1.0
תניא י*1.0
1Angyalfi, שניאור זלמן
תניא א* 
1Bronstein, יעקב ישראל
תניא א* 
1Hoffinger, מנחם מענדל
תניא לב*1.0
1Pinson, יחזקאל
תניא א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, ל' ניסן ה'תשעט - May 5, 2019 (1:27pm)