משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
26,245:Lines
5,830:Lines (Bonus)
32,075:Lines (Total)
10,835:Total Points
Mishnayos Totals
12:מסכתות משניות
127:פרקים משניות
1,146:משניות
Tanya Totals
Students Participating
52:Anything
15:למדו פרקים
6:למדו מסכתות
Topics Learnt
293:Anything
25:פרקים
5:מסכתותThis page was last updated on: Monday, ה' אייר ה'תשעא - May 9, 2011 (7:28pm)